Recent Changes - Search:

add Aotearoa page

hide

Aotearoa


hide

Topics


show

Changed

Visitor's book Site map pmwiki-2.2.127

Māori phrases

Greetings

Formal letter or email

Tēnā koe (Name)Dear (Name) greeting one person / thankyou
Tēnā kōrua/koutouGreeting two/three or more people. Don't insert the names
Tēnā koutou i tēnei ata / ahiahi / pōGood morning / afternoon / evening - said to three or more people
Tēnā koutou katoaSalutations to you all
Tēnā tātou katoaSalutations to each and all of us
Ata / rā / ahiahi / pō mārieGood morning / day / afternoon / night
Ngā mihi o te ata / rā / ahiahi / pōGood morning / day / night (greetings of the morning / day / afternoon / night)
Mōata rauGood morning (a more traditional greeting)

Informal letter or email

Kia ora can mean hello, good morning, good afternoon and thank you

Kia oraHello any number of people
Kia ora kōrua/koutouHello to two/three or more people
MōrenaGood morning
Nau mai haere maiWelcome
Piki mai, kake maiCome up, come up

Other

Ngā mihiGreetings, Thank you
Ngā mihi nuiThank you very much
Ngā mihi maiohaThank you with appreciation
Aroha maiSorry, I'm sorry, my apologies
Kei te pēhea koe?How are you? (one person)
Kei te pēhea kōrua?How are you? (two people)
Kei te pēhea koutou?How are you? (three or more people)
Kei te paiI'm well
Kei te tino paiI'm very well
Kia manahau!Enjoy!
Ka mau te wehi!Awesome! Fantastic!
Mere KirihimeteMerry Christmas
Tēnā rawa atu koeThankyou very much

Farewells, signoffs

Informal

Ka kite anōSee you again
Ka kite anō i a koe/kōrua/koutou āpōpōSee you all again tomorrow
Mā te wāBye for now, see you later
Hei te wā tītokiGoodbye, I'll see you sometime in the future
Haere tū atu, hoki tū maiGo well and return in good health, have a safe trip
Noho ora maiStay well, look after yourself, good bye
Noho ora mai rāFarewell (I leave you in good health)
Kia ora maiGo well

Formal

E noho rāGoodbye, said to someone who is staying
Hei konei rāFarewell, said to someone who is staying
 
Haere rāGoodbye, said to someone who is going
Hei konāFarewell, said to someone leaving
Hei konā maiGoodbye for now, to someone who is leaving
 
Kia pai to rā / pōHave a good day / night
Kia pai tō kōrua rāHave a nice day (two people)
Kia pai tō koutou rāHave a nice day (three or more people)
Kia pai tō rā whakatāHave a great weekend!
 
From, by
Nāku, nāYours faithfully
Nāku iti noa, nāYours sincerely
Ngā mihiKind regards or thank you
Ngā mihi nuiKind regards (with more emphasis on gratitude)
 
MaurioraGood health
 
Kei te pēhea koe/kōrua/koutou?How are you/two/three or more?
E pēwhea ana koe/Kōrua/koutou?How are you/two/three or more?

References


Page last modified on 2021 Feb 15 06:01

Edit - History - Recent Changes - WikiHelp - Search - email page as link -> mailto:?Subject=KiwiWiki: Maori Phrases&Body=From KiwiWiki: Maori Phrases (//kiwiwiki [period] nz/pmwiki/pmwiki [period] php/Aotearoa/MaoriPhrases) - To Reo Māori phrases for greetings, farewells, signoffs